In het kader van normaliseren een bespiegeling waarom in Frankrijk bij minder dan 0,5 procent van de kinderen ADHD is vastgesteld, terwijl in de Verenigde Staten minstens 9 procent van de schoolgaande kinderen de diagnose ADHD heeft. Ook in Nederland nemen de aantallen van kinderen met ADHD toe. Alternatief. Aug 15, 2017. Overview. Adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a mental health disorder that includes a combination of persistent problems, such…